Zpracování osobních údajů a soulad s GDPR.

Personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o. pro své klienty - zaměstnavatele vyhledává potenciálně vhodné kandidáty na jejich volná pracovní místa, převážně prostřednictvím personální inzerce na internetových pracovních portálech (zde).

V rámci této činnosti postupuje dle čl. 7, odst. 1, písmeno f) GDPR, co se týče účelu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje kandidátů o práci jsou v rámci tohoto účelu využity výhradně pro jejich účast v personálních výběrových řízeních našich klientů.

Obecné znění poučení o účelu zpracování údajů (informační povinnost), související s reakcí na konkrétní pracovní nabídku:

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

 

Osobní údaje jsou uchovávány v rámci společnosti pouze po dobu realizace daného personálního výběrového řízení, maximálně však po dobu 6ti měsíců od jejich poskytnutí. Přístup k nim mají pouze oprávnění zaměstnanci personální agentury a dále oprávnění zaměstnanci zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována.

Vaše osobní údaje tedy nejsou dlouhodobě evidovány, a neslouží k žádným jiným účelům, než pro Vaši účast v personálním výběrovém řízení, na které jste reagovali zasláním Vašeho životopisu. Poté jsou osobní údaje vymazány.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti: gdpr@mikupex.cz

.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.