Manažer podpory administrace, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada - manažer podpory administrace v Oddělení podpory administrace v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Jaké činnosti na Vás čekají:
- Organizace interních školení.
- Vyhodnocování interních vzdělávacích akcí
- Správa organizační struktury v systému MS2014+.
- Sledování personální kapacity v sekci administrace programů.
- Podílení se na administraci výběrových řízení nových zaměstnanců.
- Evidence pozvánek na akce k ukončeným projektům.
- Zápisy z odborných porad Centra.
- Vyřizování pošty sekce.
- Podpora kolegů na pracovišti.
- Plnění ad-hoc úkolů vedoucího pracovníka, resp. ředitelky sekce.

Profil uchazeče:
- Týmový člověk, kterého baví různorodá práce.
- VOŠ nebo VŠ vzdělání (vyšší odborné/bakalářské/ magisterské).
- Trestní bezúhonnost.
- Není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Co Vám nabízíme:
- Místo výkonu služby - Praha
- Plný/zkrácený pracovní úvazek 
- Služební místo na dobu určitou (zástup za MD a RD) – v budoucnu možnost přesunu na místo s dobou neurčitou
- Předpokládaný nástup na služební místo je 1. únor 2019.
- Finanční ohodnocení dle NV č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída) dle započitatelné praxe a motivační odměny/ osobní ohodnocení
- Pružnou pracovní dobu 
- 5 týdnů dovolené 
- Stravenky v hodnotě 100 Kč
- Poukázky na sport, zábavu, dovolenou, apod.
- Další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“, individuální studijní volno) 
- Možnost sjednání Home Office 
- Odborné/ jazykové kurzy
- Možnost parkování v místě sídla organizace
-Příjemný kolektiv s přátelskou atmosférou

Podmínky přihlášení do výběrového řízení:
Pro zařazení do výběrového řízení je nezbytné doložit kromě Žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (viz odkaz níže na ww.crr.cz) tyto materiály:
- strukturovaný životopis.

Celý text Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. 12. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „1302 Výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - manažer podpory administrace OPA Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.