Finanční účetní, Praha

Profil firmy:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2009 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka do Oddělení účetnictví a majetku na pozici Finanční účetní (PRAHA)

Co budete dělat?
- Odpovídat za realizaci a správnost svěřených účetních operací a s tím související administrativy.
- Zpracovávat objednávky za celou organizaci.
- Zpracovávat a řádně evidovat účetní doklady - to znamená odpovídat za formální kontrolu doručených faktur, provádět jejich účtování a účtování všech dalších interních dokladů v oblasti celé agendy organizace včetně kontroly účetní knihy.
- Zabezpečovat styk s peněžními ústavy – budete provádět úhrady veškerých závazků organizace a vyhotovovat platebních příkazy. Také budete odpovídat za včasné úhrady plateb na základě smluv.
- Vést a kontrolovat analytickou účetní evidenci – Budete zajišťovat vedení evidence majetku, podílet se na inventarizaci a jejím zpracování a na zpracování uzávěrek (mezitímní, roční, mimořádná).
- Vést pokladnu a pokladní knihy.
- Zajišťovat kontrolu registrovaných smluv a objednávek organizace v Registru smluv.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
- VŠ (nejlépe ekonomického směru) + min 2 roky praxe v oboru; v příp. SŠ nutno nahradit vzdělání vysoce relevantní praxí v oboru v min. délce trvání 5 a více let.
- Výbornou znalost podvojného účetnictví.
- Znalost výkaznictví a rozpočetnictví.
- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výborná znalost MS Excel.
- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost.
- Trestní bezúhonnost.

Co u Vás dále oceníme?
- Praxi ve vedení účetnictví PO nebo OSS.
- Základní znalost procesu administrace a kontroly projektů spolufinancovaných ze SF EU.
- Možnost nástupu v listopadu 2019 nebo dle dohody dříve.

A co za to získáte?
- Pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu určitou do 31.12.2021, s možností dalšího prodloužení.
- Flexibilní pracovní dobu.
- Pět týdnů dovolené, 5 tzv. sickdays, stravenky, jazykové kurzy, MultiSport kartu.
- Zajímavou práci v prestižní státní organizaci pro programy EU v širším centru Prahy (s vlastním parkovištěm).
- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 1 k NV 564/2006 Sb.; 12. pl. tř.).

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

Výběrové řízení probíhá v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a v programovém období 2007 - 2013. Zasláním přihlášky udělujete souhlas, že Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s tímto pokynem.

Váš strukturovaný profesní životopis, prosím, zasílejte do 29. 9. 2019 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.