Finanční účetní, Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2009 (http://www.crr.cz) hledá zaměstnance do Oddělení účetnictví a majetku na služební místo obsazované dle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, osobou v pracovním poměru na dobu určitou na pozici FINANČNÍ ÚČETNÍ (Praha).

 

Co budete dělat?

- Odpovídat za realizaci a správnost svěřených účetních operací a s tím související administrativy.

- Zpracovávat objednávky za celou organizaci.

- Zpracovávat a řádně evidovat účetní doklady -  to znamená odpovídat za formální kontrolu doručených faktur, provádět jejich účtování a účtování všech dalších interních dokladů v oblasti celé agendy organizace včetně kontroly účetní knihy.

- Zabezpečovat styk s peněžními ústavy - budete provádět úhrady veškerých závazků organizace a vyhotovovat platebních příkazy. Také budete odpovídat za včasné úhrady plateb na základě smluv.

- Vést a kontrolovat analytickou účetní evidenci - budete zajišťovat vedení evidence majetku, podílet se na inventarizaci a jejím zpracování a na zpracování uzávěrek (mezitímní, roční, mimořádná).

- Vést pokladnu a pokladní knihy.

- Zajišťovat kontrolu registrovaných smluv a objednávek organizace v Registru smluv.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- Alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou.

- Výbornou znalost podvojného účetnictví.

- Znalost výkaznictví a rozpočetnictví.

- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výbornou znalost MS Excel.

- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost.

- Trestní bezúhonnost.

 

Co dále oceníme?

- Praxi ve vedení účetnictví PO nebo OSS.

- Základní znalost procesu administrace a kontroly projektů spolufinancovaných ze SF EU.

- Možnost nástupu v květnu 2020 nebo dle dohody dříve.

 

A co za to získáte?

- Flexibilní pracovní dobu, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. sickdays)

- Stravenky v hodnotě 100 Kč

- Jazykové kurzy, Multisport kartu nebo Fokus Passy

- Moderní pracovní prostředí v Praze 3 s vlastním parkovištěm.

- Zajímavé finanční ohodnocení dle pracovních výkonů, 2 x ročně odměny.

- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 2 k NV 304/2014 Sb.; 12. pl. tř.).

 

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

 

Výběrové řízení probíhá v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a v programovém období 2007 - 2013. Zasláním přihlášky udělujete souhlas, že Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s tímto pokynem.

 

Váš strukturovaný profesní životopis, prosím, zasílejte do 8. 4. 2020 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.