MIKUPEX logo aa.jpg

Administrativní pracovník / odborný asistent, DPČ, Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace se sídlem v Praze a zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované EU, http://www.crr.cz, hledá pracovníka na dohodu o pracovní činnosti na pozici: administrativní pracovník /odborný asistent.

 

Co budete dělat?

- Kontrolovat způsobilé výdaje v projektech 6. výzvy IROP Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin.

- Komunikovat s příjemci.

- Pracovat v informačním systému MS2014+.

- Spolupracovat s dalšími kolegy v týmu.

 

Uvítáme nové kolegy, kteří:

- Se umí postavit k práci čelem a bez odkladu.

- Umí samostatně a kriticky myslet a je na ně spolehnutí.

- Jsou schopní a hlavně ochotní se naučit pracovním postupům.

- Umí základy práce na PC (Word, Excel atd.).

- Chtějí získat praxi v oboru veřejné správy, ESIF a regionálního rozvoje.

- Se usmějí alespoň jednou za den.

 

A co za to získáte?

- Je možné se flexibilně přizpůsobit Vašemu studijnímu plánu.

- Možnost získat započitatelnou praxi v oboru veřejné správy, ESIF a regionálního rozvoje.

- Možnost získat praxi k bakalářské/diplomové práci.

- Možnost dlouhodobé spolupráce.

- Práci v aktivním, mladém kolektivu.

- Možnost parkování na soukromém parkovišti.

- Nadstandartní odměnu 160 Kč/h.

- Práci v prestižní státní agentuře pro programy EU.

- Možnost nástupu ihned.

 

Váš strukturovaný profesní životopis, prosím, zasílejte do 9. 7. 2020 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.