MIKUPEX logo aa.jpg

Specialista kontrolor, Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.cz) hledá pracovníka do Oddělení právní podpory a kontrol v Praze na služební místo obsazované dle § 178 zákona o státní službě osobou v pracovním poměru na dobu určitou: SPECIALISTA KONTROLOR (PRAHA).

 

Co budete dělat?

- Provádět kontrolu procesu administrace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU - Operačního programu IROP na krajských odděleních.

- Podílet se na tvorbě a úpravách metodických postupů při výkonu veřejnosprávních kontrol projektů dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

- Evidovat žádosti o přezkum a opravná hodnocení, zasílat připomínky k návrhům výsledku přezkumné komise.

- Evidovat a hlásit podezření na nesrovnalosti.

- Evidovat a sledovat průběh a výsledky auditů a externích kontrol.

- Evidovat a dle potřeby řešit stížnosti žadatelů a příjemců.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu; v případě SŠ vzdělání s maturitou nutno nahradit vzdělání relevantní praxí v oboru v min. délce trvání 4 a více let.

- Znalost projektového řízení a alespoň základních principů financování ze SF EU.

- Praxi z provádění veřejnosprávních kontrol či daňových kontrol nebo správních činností.

- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výborná znalost MS Excel.

- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost.

- Trestní bezúhonnost.

 

Co u Vás dále oceníme?

- Praxi v přípravě a řízení projektů, znalost principů fungování strukturálních fondů EU.

- Orientaci v Zákoně o zadávání veřejných zakázek.

- Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).

- Možnost nastoupit v listopadu 2021 nebo dle dohody.

 

A co za to získáte?

- Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou státní zaměstnankyně na plný pracovní úvazek.

- Flexibilní pracovní dobu, možnost homeoffice.

- Pět týdnů dovolené, pět dnů indispozičního volna, stravenkový paušál, jazykové kurzy, MultiSport kartu nebo Fokus Passy nebo příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

- Zajímavou práci v prestižní státní agentuře pro programy EU s pracovištěm v Praze s vlastním parkovištěm.

- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 2 k NV 304/2014 Sb.;13. pl. tř.).

 

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 31. 10. 2021 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.