Specialista informačních systémů a technologií, odborný rada, Praha

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace se sídlem v Praze a zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované EU hledá zaměstnance na služební místo:
Specialista informačních systémů a technologií odborný rada PRAHA.

Co u klienta budete dělat?
- Budete se starat o počítače zaměstnanců - jde o jejich prvotní nastavení a konfiguraci.
- Budete komunikovat se zaměstnanci klienta v rámci celé České republiky a řešit jejich problémy vzdáleným přístupem.
- Naučí Vás pracovat s operačním systémem Windows na pokročilé úrovni.
- Zasvětí Vás do tajů sítě velké organizace (aktuálně má klient přes 550 zaměstnanců).
- Naučí Vás základy práce v Active Directory - vytváření, mazání, správa uživatelů a skupin.
- Součástí pracovní náplně IT u klienta je i podílení se na výběrových řízeních v oblasti IT, s kterými jim pomůžete i Vy - jde například o výběrová řízení na nákup počítačů, HW a SW.
- Budete se podílet na návrhu plánu rozvoje naší organizace v oblasti IT.

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?
- VŠ v magisterském studijním programu, nejlépe technicko-ekonomického směru.
- Základy uživatelské práce s Windows 10.
- Základy Microsoft Word a Excel.
- Základní znalosti počítačových sítí a jejich bezpečnostních pravidel.
- Ochotu držet 1 týden v měsíci placenou pracovní pohotovost.
- Řidičský průkaz skupiny B.

Co za to klient nabízí?
- Stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje.
- Pružnou služební dobu.
- 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“).
- Stravenky v hodnotě 100 Kč.
- Multisport kartu nebo Fokus Passy, jazykové kurzy.
- Moderní pracovní prostředí v Praze 3 s vlastním parkovištěm.
- Zajímavé finanční ohodnocení dle pracovních výkonů, 2 x ročně odměny.

Další informace:
- Obor služby 36. Informační a komunikační technologie.
- Služební poměr na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup na služební místo je 15. července 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.
- termín pro podání žádostí: do 6. 6. 2019

způsob přihlášení do výběrového řízení: 
- žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID mt6427q.). 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných příloh musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – specialista IT OIS Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.