Rozpočtář - DPČ, 250 Kč / hod., Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2009 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka na pozici DPČ - rozpočtář (Praha).

 

Co budete dělat?

- Kontrolovat rozpočty a naceňování stavební části projektů financovaných z fondů EU - dostanete se ke kontrole stavebních rozpočtů různých typů staveb.

- Pracovat v rozpočtových programech KROS, RTS, ASPE.

- Spolupracovat s rozpočtáři organizace napříč celým územím ČR v oblasti kontroly rozpočtů.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, ale oceníme i vysokoškolské vzdělání stavebního charakteru nejlépe se zaměřením na ekonomiku, rozpočtování.

- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office) - budete především pracovat s tabulkami v Excelu, ale neměla by Vám být cizí ani práce s Wordem, Outlookem nebo Accessem

- Znalost problematiky stavebních rozpočtů a staveb.

- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost.

 

Co dále oceníme?

- Praxi v kontrole/přípravě stavebních rozpočtů.

- Praxi v práci s rozpočtovými programy KROS/RTS/ASPE.

- Možnost nástupu ihned.

 

A co za to získáte?

- Zajímavou práci v prestižní státní agentuře zaměřenou na programy EU.

- Možnost dlouhodobé spolupráce.

- Nadstandartní odměnu 250 Kč/h.

- Školení a praxi v oblasti kontroly stavebních rozpočtů u projektů financovaných z fondů EU.

 

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

 

Výběrové řízení probíhá v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a v programovém období 2007 - 2013. Zasláním přihlášky udělujete souhlas, že Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s tímto pokynem.

 

Váš strukturovaný profesní životopis, prosím, zasílejte do 30. 1. 2020 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.