Manažer projektu, Praha

Profil firmy:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2016 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka do Oddělení hodnocení projektů OSS na pozici: Manažer projektu (Praha).

Co budete dělat?
- administrace projektů v IROP od hodnocení projektu při příjmu projektové žádosti až po přípravu podkladů pro vydání právního aktu.
- posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí projektových žádostí, provádění věcného hodnocení projektu, vypracování ex-ante analýzy rizik, provádění ex – ante kontrol, přijímání žádostí o změnu v projektech a příprava podkladů pro změny
- práce s IS a zadávání dat, komunikace s externími partnery, spolupráce na metodické podpoře programu

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
- VŠ vzdělání v magisterském programu, příp. v bakalářském programu, v příp. SŠ vzdělání nutno nahradit vzdělání vysoce relevantní praxí v oboru v min. délce trvání 5 a více let.
- Znalost projektového řízení a základních principů financování ze SF EU.
- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výbornou znalost MS Excel.
- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost.
- Trestní bezúhonnost.

Co u Vás dále oceníme?
- Praxi v přípravě a řízení projektů, znalost principů fungování strukturálních fondů EU.
- Orientaci v zákoně o veřejných zakázkách.
- Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).

A co za to získáte?
- Flexibilní pracovní dobu, možnost homeoffice.
- Pět týdnů dovolené, 5 tzv. sickdays, stravenky, jazykové kurzy, MultiSport kartu.
- Zajímavou práci v prestižní státní organizaci pro programy EU v širším centru Prahy (s vlastním parkovištěm)
- Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou státního zaměstnance na plný pracovní úvazek.
- Možnost nastoupit v září 2019 nebo dle dohody
- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 1 k NV 564/2006 Sb.; 12. pl. tř.).

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 28. 7. 2019 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.