Manažer projektu, Hradec Králové

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2016 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka do Oddělení realizace pro Královéhradecký kraj na pozici MANAŽER PROJEKTU (Hradec Králové).

 

Co budete dělat?

- Kontrolovat projekty Integrovaného regionálního operačního programu ve fázi realizace a udržitelnosti.

- Poskytovat poradenské a konzultační činnosti příjemcům dotace.

- Administrovat změny v projektech a připravovat podklady pro změny.

- Provádět kontroly včetně kontrol na místě realizace projektu.

- Přijímat a kontrolovat zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu.

- Přijímat a kontrolovat žádosti o platbu, kontrolovat způsobilosti výdajů.

- Pracovat s IS MS2014+ a zadávat do programu data.

- Kontrolovat veřejné zakázky malé hodnoty a navrhovat sankce v souladu s programovou dokumentací.

- Je zde možnost prezentační činnosti na seminářích pro příjemce.

- Účastnit se na kontrolách a auditech.

- Spolupracovat na metodické podpoře programu.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu; v příp. SŠ nutno nahradit vzdělání vysoce relevantní praxí v oboru v min. délce trvání 5 a více let.

- Znalost projektového řízení a alespoň základních principů financování ze SF EU.

- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výbornou znalost MS Excel.

- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost.

- Trestní bezúhonnost.

 

Co dále oceníme?

- Praxi v přípravě a řízení projektů, znalost principů fungování strukturálních fondů EU.

- Orientaci v zákoně o veřejných zakázkách.

- Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).

- Možnost nastoupit v červenci 2020 nebo dle dohody.

 

A co za to získáte?

- Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou státního zaměstnance na plný pracovní úvazek.

- Flexibilní pracovní dobu, možnost homeoffice.

- Pět týdnů dovolené, 5 tzv. sickdays, stravenky, jazykové kurzy, MultiSport kartu nebo Fokus Passy.

- Zajímavou práci v prestižní státní agentuře pro programy EU s pracovištěm v Hradci Králové.

- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 2 k NV 304/2014Sb.;12. pl. tř.).

  

Výběrové řízení probíhá v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a v programovém období 2007 - 2013. Zasláním přihlášky udělujete souhlas, že Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s tímto pokynem.

 

Váš strukturovaný profesní životopis, prosím, zasílejte do 11. 6. 2020 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.