MIKUPEX logo aa.jpg

Manažer/ka projektu, Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.cz) hledá pracovníka do Oddělení realizace projektů OSS na služební místo obsazované dle § 178 zákona o státní službě osobou v pracovním poměru na dobu určitou: MANAŽER/KA PROJEKTU (Praha).

 

Co budete dělat?

- Podílet se administraci projektů v Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2021-2027.

- Hodnotit projekty při příjmu žádosti o podporu a posuzovat jejich přijatelnost a formální náležitosti.

- Připravovat podklady pro vydání právního aktu, pro kontrolu v době realizace a době udržitelnosti

v projektech spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

- Poskytovat poradenské a konzultační činnosti žadatelům a příjemcům dotace v době po předložení projektu.

- Provádět věcné hodnocení projektu, vypracovávat ex-ante, interim a ex-post analýzy rizik, přijímat žádosti o změnu v projektech a připravovat podklady pro změny, administrovat veřejné zakázky, kontrolovat průběžné platby a žádosti o platbu.

- Připravovat plány kontrol a provádět monitorovací návštěvy a kontroly na místě realizace projektu.

- Pracovat především v informačních systémech (MS2014+, Ginis).

- Komunikovat s externími partnery, zúčastňovat se kontrol a auditů, spolupracovat na metodické podpoře programu, kontrolovat zakázky a navrhovat sankce v souladu s programovou dokumentací.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu.

- Znalost projektového řízení a základních principů financování ze SF EU.

- Dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), výbornou znalost MS Excel.

- Organizační a komunikační dovednosti, projektové myšlení, zodpovědnost, pečlivost, administrativní

zdatnost.

- Trestní bezúhonnost.

 

Co u Vás dále oceníme?

- Praxi v přípravě a řízení projektů, znalosti principů fungování strukturálních fondů EU.

- Orientaci v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

- Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).

- Možnost nastoupit na přelomu srpen / září 2022 nebo dle dohody.

 

A co za to získáte?

- Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou státního zaměstnance ve služebním poměru na plný pracovní úvazek.

- Flexibilní pracovní dobu, možnost homeoffice, možnost práce na částečný úvazek.

- Pět týdnů dovolené, pět dnů indispozičního volna, jeden den na zařízení osobních záležitostí, stravenkový paušál, jazykové kurzy, MultiSport kartu nebo Fokus Passy nebo příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

- Zajímavou práci v prestižní státní organizaci pro programy EU v širším centru Prahy (s vlastním

parkovištěm).

- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 2 k NV 304/2014Sb.; 12. pl. tř.).

  

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 12. 8. 2022 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.