MIKUPEX logo aa.jpg

Expertní poradce pro zdravotnictví (DPČ - 1/2 úvazek), Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.cz) hledá pracovníka na pozici expertní poradce pro zdravotnictví (DPČ - 1/2 úvazek).

 

Co budete dělat?

- Hodnotit cenové přiměřenosti v porovnání s technickými parametry přístrojů.

- Posuzovat technické parametry tak, aby jejich specifikace byla nediskriminační.

- Posuzovat oprávněnosti pořízení zdravotnických přístrojů/prostředků v souladu s Koncepcí návazné péče Ministerstva zdravotnictví České republiky.

- Expertně podporovat posuzování souladu výdajů na pořízení zdravotnických přístrojů/prostředků s dotačními podmínkami a projektovou žádostí v průběhu celého životního cyklu projektu.

- Účastnit se na kontrolách projektů.

- Spolupracovat při posuzování změn v projektech a při kontrole fakturace přístrojů/zdravotnických prostředků.

- Posuzovat vazby technické specifikace zakázky na projektovou žádost.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- VŠ vzdělání v magisterském studijním programu medicínsko-technického směru (nejlépe v oblasti biomedicinského inženýrství).

- Výbornou orientaci v národní sítí poskytovatelů zdravotní péče, orientaci v procesu nákupu zdravotnických prostředků vč. technických parametrů a cenové přiměřenosti zdravotnických prostředků.

- Znalost zdravotnických přístrojů/prostředků, které slouží k poskytování zdravotních služeb v návazné péči podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví České republiky.

- Praxi v oboru minimálně 2 roky.

- Znalost principů strukturálních fondů EU.

 

Co u Vás dále oceníme?

- Praxi v prostředí strukturálních fondů EU na pozici věcného hodnotitele projektů zaměřených na pořízení zdravotnických přístrojů (např. IOP) nebo posuzovatele zadávacích dokumentací a návazného procesu výběrového řízení.

- Možnost nástupu ihned.

 

A co za to získáte?

- Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti dle potřeby zaměstnavatele (max. 1/2 úvazek) v prestižní státní agentuře pro programy EU.

- Finanční ohodnocení odpovídající požadované odbornosti a náročnosti práce.

- Místo výkonu práce dle vzájemné dohody.

 

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

 

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 5. 11. 2020 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.