MIKUPEX logo aa.jpg

Interní auditor/ka, Praha

Profil firmy:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.cz),  hledá pracovníka do Oddělení interního auditu, na služební místo obsazované dle § 178 zákona o státní službě osobou v pracovním poměru na dobu určitou, INTERNÍ AUDITOR/KA (Praha).

 

Co budete dělat?

- Realizovat auditní zakázky QMS, interní zakázky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, auditní zakázky prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie včetně zpracování auditních zpráv a administrace související s auditní zakázkou.

- Podílet se na posuzování shody s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.

- Podílet se na hodnocení efektivity vnitřního kontrolního systému, zda včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, a navrhovat doporučení ke zlepšení efektivity vnitřního kontrolního systému.

- Vyhodnocovat, zda rizika vztahující se k činnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

- Spolupracovat při sledování plnění nápravných a preventivních opatření vzniklých z interních a externích auditů/kontrol.

- Spolupracovat na sestavování plánů interních auditů QMS, interních auditů dle zákonných požadavků a dle standardů pro profesní praxi interního auditu.

- Spolupracovat na vypracování zpráv o výsledcích činnosti oddělení interního auditu.

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

- VŠ vzdělání v magisterském programu, příp. v bakalářském programu.

- Znalost normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011

- Znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

- Dobrou znalost práce na PC, uživatelskou znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

- Organizační a komunikační dovednosti, zodpovědnost, pečlivost, administrativní zdatnost.

 

Co dále oceníme?

- Znalost správního řádu (500/2004 Sb.)

- Znalost zákona o státní službě (234/2014 Sb.)

- Znalost zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)

 

A co za to získáte?

- Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou státního zaměstnance na plný pracovní úvazek.

- Flexibilní pracovní dobu.

- Pět týdnů dovolené, 5 tzv. sickdays, stravenky, jazykové kurzy, MultiSport kartu nebo Fokus Passy nebo příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

- Možnost účasti na odborných kurzech a seminářích.

- Zajímavou práci v prestižní státní organizaci pro programy EU v širším centru Prahy (s vlastním parkovištěm).

- Možnost nastoupit v březnu 2021 nebo dle dohody.

- Platové zařazení dle tabulek platných pro st. přísp. org. (příloha č. 2 k NV 304/2014Sb.; 13. pl. tř.).

 

Váš strukturovaný profesní životopis, prosím, zasílejte do 21. 1. 2021 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.