Administrativní pracovník (DPČ - 1/2 úvazek), Praha

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2016 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka na pozici: DPČ - administrativní pracovník / odborný asistent (Praha).

Co budete dělat?
- Komunikovat s příjemci dotací projektů místních akčních skupin (MAS) po celé republice.
- Kontrolovat způsobilost výdajů v projektech 6. výzvy IROP.
- Pracovat v informačním systému MS2014+.
- Spolupracovat s kolegy v malém, přátelském a dynamickém týmu.

Klient uvítá nové kolegy, kteří:
- Se umí postavit k práci čelem a bez odkladu.
- Umí samostatně a kriticky myslet a je na ně spolehnutí.
- Jsou schopní a hlavně ochotní se naučit pracovním postupům.
- Umí základy práce na PC (Word, Excel atd.).
- Chtějí získat praxi v oboru veřejné správy, ESIF a regionálního rozvoje.
- Se usmějí alespoň jednou za den.

A co za to získáte?
- Časovou flexibilitu - umí se přizpůsobit Vašemu studijnímu plánu.
- Započitatelnou praxi v oboru veřejné správy, ESIF a regionálního rozvoje a praxi k bakalářské/diplomové práci.
- Možnost dlouhodobé spolupráce.
- Práci v mladém kolektivu.
- Nadstandartní odměnu 160 Kč/hod.
- Práci v prestižní státní agentuře zaměřenou na programy EU.
- Možnost nástupu ihned, vhodné pro studenty VŠ.

Zasláním životopisu (přihlášky) do výběrového řízení stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmu.

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 9. 6. 2019 kliknutím na odpovědní tlačítko u inzerátu. Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte. Prosím rovněž o uvedení telefonického spojení na Vás (mobil).

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, maximálně však 6 měsíců. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů použijte tento kontaktní e-mail společnosti v této věci: gdpr@mikupex.cz

.

 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:
Vaše zpráva:  
  Kontrolní kód:   NEMĚNIT !

 

Zde, prosím, přiložte Váš životopis:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.